ثبت شکایتمشتری گرامی ، شما می توانید با ارائه شماره درخواست خود نسبت به کم بودن کیفیت ارائه خدمات نسبت به خرید اینترنتی از این فروشگاه اقدام نمایید تا مسئول مربوطه در اسرع وقت پیگیری های لازم را انجام دهد